Must-Ipra ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «МАСТ-ИПРА»

Аудиторський висновок 2013 р.

Звіт про фінансові результати 2013 р.

Примітки 2013 р.

Баланс 2013 р.

Звіт про власний капітал 2013 р.

Звіт про рух грошових коштів 2013 р.


Аудиторський висновок 2014 р.

Звіт про фінансові результати 2014 р.

Примітки 2014 р.

Баланс 2014 р.

Звіт про власний капітал 2014 р.

Звіт про рух грошових коштів 2014 р.

Порядок проведення розрахунків з акціонерами.

Інформація щодо продажу активів ПАТ „ЗНКІФ” ІПРА”.


Аудиторський висновок за результатами 2015 р.

Баланс 2015 р.

Звіт про фінансовий результат 2015 р.

Звіт про власний капітал 2015 р.

Звіт про рух грошових коштів 2015 р.

Примітки 2015 р.


Аудиторський висновок за результатами 2016 р.

Баланс 2016 р.

Звіт про фінансовий результат 2016 р.

Звіт про власний капітал 2016 р.

Звіт про рух грошових коштів 2016 р.

Примітки 2016 р.


Аудиторський висновок за результатами 2017 р.

Баланс 2017 р.

Звіт про фінансовий результат 2017 р.

Звіт про власний капітал 2017 р.

Звіт про власний капітал 2016 р.

Звіт про рух грошових коштів 2017 р.

Примітки 2017 р.


Аудиторський висновок за результатами 2018 року та фінансова звітність за 2018 рік.


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік.

Звіт про власний капітал за 2019 рік.

Примітки до річної фінансової звітності за період, що завершився 31 грудня 2019 року.

Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Фрунзе-Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу.