Must-Ipra ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «МАСТ-ИПРА»

Інформація щодо депонування коштів ПАТ "ЗНКІФ «ІПРА»"

Порядок проведення розрахунків з акціонерами.

Інформація щодо ліквідації фонду

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Аудиторський висновок.

Звіт про фінансові результати.

Баланс.

Довідка. Вартість чистих активів.

Інформація про юридичних осіб.

Інформація про корпоративний фонд.